Nainstalován a zprovozněn nový server ISP

K obnovení fungování služeb bylo nutné provést instalaci nového serveru. Služby a nastavení budou postupně obnovovány.

PODPORA
KONTAKT