Selhání serveru ISP

Došlo k selhání technického zařízení na serveru ISP zajišťujícího služby webhostingu a e-mail hostingu. 

Došlo k závadě na SW RAID pole diskového subsystému. 

PODPORA
KONTAKT
Image
systemx.cz